PLAN ZAJĘĆ NA ROK KULTURALNY 2013/14

Filia Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie od września  2013 proponuje  zajęcia popołudniowe:

 Plastyka dla dzieci , I grupa-3-5 lat,  II grupa-6-10
 odpłatność 56 zł za miesiąc, zajęcia 2 razy w tygodniu

 Rzeźba i malarstwo sztalugowe
 odpłatność 40 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygodniu

 teatralne zajęcia dla dzieci
 zajęcia bezpłatne, 1 raz w tygodniu

 Robótki ręczne dla dzieci i dorosłych
 odpłatność 20 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygodniu

 Nauka gry na instrumentach (keyboard, pianino, akordeon, gitara)
lekcje indywidualne odpłatność 35 zł za 30 min., zajęcia 1 raz w tygodniu

 STUDIO PIOSENKI nauka śpiewu- zajęcia indywidualne odpłatność 48 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygodniu

 Fotografia i animacja filmowa
odpłatność 30 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygodniu

 Balet
 I grupa-zajęcia rytmiczno - baletowe dzieci 3,5-5 lat
 II grupa-podstawy tańca klasycznego dzieci 6lat-wzwyż
 odpłatność 48 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygodniu

 Taniec dla dzieci
 odpłatność 60 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygodniu

 Taniec ludowy i narodowy
 odpłatność 30 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz tygodniu

 Taneczny aerobic
 odpłatność 50 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygodniu

 Zumbo aerobic
 odpłatność 50 zł za miesiąc, zajęcia 1 raz w tygodniu

  „Wesołe Wdówki”-zajęcia wokalno - muzyczne dla seniorów
 zajęcia bezpłatne, 1 raz w tygodniu

 Robotyka dla dzieci
 odpłatność 40 zł za 1 zajęcia, 1 raz w tygodniu

 Klub malucha
 zajęcia bezpłatne, 1 raz w tygodniu

  

Zapisy na w/w zajęcia przyjmujemy w sekretariacie Filii Domu Kultury „Uśmiech”

w Józefowie

ul. Fabryczna 15

od poniedziałku do piątku

w godzinach:

8.00-16.00 do 6.09.2013

12.00 – 20.00 od 9.09.2013

pod numerem telefonu 22  722 50 08